Հանձնաժողովներ

  • Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի ֆինանսական հանձնաժողով

    Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի ֆինանսական հանձնաժողովի կազմը

  • Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի վերստուգիչ հանձնաժողով

    Վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը

  • Վիրաբույժների Հայկական Ասոցիացիայի Էթիկայի հանձնաժողով

    Վիրաբույժների Հայկական Ասոցիացիայի Էթիկայի հանձնաժողովի կազմը